#ศิริราชskywalk #อัพเดต การสร้าง skywalk ภายใน รพ.ศิริราช

บันทึกเมื่อ กันยายน 2562 ทาง รพ.ศิริราช ได้มีการก่อสร้างทางเดิน ต่างระดับขึ้นภายใน รพ. เพื่อเชื่อมทางเดินระหว่างตึกต่างๆ โดยจะสร้าบันไดเลื่อน เพื่อให้ผู้ใช้ ได้ขึ้นไปใช้ได้ สอบถามเจ้าหน้าที่ บอกว่า ทางเดินนี้ จะเชื่อม ตั้งแต่ ทางเข้า ฝั้งถนน ที่มาจากท่าน้ำวังหลัง […]